יום ראשון  יום שני  יום שלישי  יום רביעי  יום חמישי  יום שישי 
 שני ליפמן  ענבל איילת מירי מעיין  איילת מירי חני שני חני
שני ליפמן  חני/מירי
 
7:30
מכשירים


 
07:00
מכשירים
07:30
מכשירים
07:30
מכשירים
  07:00
מכשירים
 07:30
מכשירים
07:30
מכשירים
08:00
מכשירים
07:00
מכשירים 
07:30
מכשירים
08:30
מכשירים
08:00
מכשירים
08:30
מכשירים
08:30
מזרון
8:30
פרטי
08:00
מכשירים
 08:30
מכשירים
08:30
מכשירים
09:00
מכשירים
08:00
מכשירים
08:30
מכשירים
09:30
מכשירים
9:00
פרטי
09:00
מכשירים
09:30
מכשירים
09:30
מכשירים

9:30
פרטי
 
09:00
מכשירים
 9:30
מכשירים
09:30
מכשירים
10:00
מכשירים
09:00
מכשירים
09:30
מכשירים 
10:00
מכשירים
10:00
מכשירים
10:30
מכשירים
10:30
מכשירים
 10:30
פרטי
 
10:00
מכשירים
 10:30
מכשירים
 10:30
פרטי
11:00
פרטי
10:00
מכשירים
10:30
מכשירים
 

 
 11:00
מכשירים
1
 
   11:30
פרטי
11:30
פרטי
   11:30
פרטי
    11:00
פרטי
 11:30
פרטי
         11:00-
15:00
12:30
פרטי
          12:00-
16:00
   

חני

 
   קורס 
מדריכים
שני ליפמן  
 
 
 לודה 
    קורס 
מדריכים
    14:00
happy
hour
   קורס 
מדריכים
 14:00
happy
hour
 מירי    14:00
happy
hour
     קורס 
מדריכים
  שני מוזס  15:00 
happy 
hour
   קורס 
מדריכים
15:00 
happy 
hour
 15:00
happy
hour
   15:00 
happy 
hour
     קורס 
מדריכים
  16:00
happy
hour
 16:00
happy
hour

נעה  16:00
happy
hour
 16:00
happy 
hour  
 
 16:00
happy
hour
 
 
   


 
 17:00
פרטי
17:00
פרטי
  17:00
מכשירים
  17:00
מכשירים
 
17:00
מכשירים ניסיון
     
נעה   מירי
מעיין
 
 
  נעה 
 
שני ליפמן
 
   
18:00
מכשירים
18:00
מכשירים
18:00
מכשירים
18:30
מכשירים
18:00
מכשירים
 
 
18:00
מכשירים
 18:00
מכשירים
 18:00
מכשירים
 18:00
פרטי
 

 
 
19:00
מכשירים
 19:00
מכשירים
19:00
מכשירים
19:30
מכשירים
19:00
מכשירים
  19:00
מכשירים
 19:00
מכשירים
 
 19:00
מכשירים
   
 
20:00
מזרון
 
 
20:00
מכשירים
 20:30
מכשירים
 20:00
מזרון
 

 
 20:00
מזרון
   20:00
מזרון
   
21:00
מזרון 
  21:00
מכשירים
 21:30
מכשירים
 21:00 
מכשירים
     21:00
מכשירים
 
 
 21:00
מכשירים
 
   

                                                                                מכשירים / מזרון / happy hour / פרטי / מכשירים - שיעור ניסיון/קורס מדריכים